Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ
Tạo ngày 13/06/2008 11:32 bởi Vanachi, số lượt xem: 1305
Nguyễn Pháp 阮法 sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, sự nghiệp ra sao đều chưa rõ. Tác phẩm hiện còn một bài phú chép trong "Quần hiền phú tập".