Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2017 18:38, số lượt xem: 43

Chẳng thấy em về mấy tháng nay
Trông hoài mắt đợi mắt cay cay
Nhà xưa loáng lổ rong rêu bám
Hai đứa con khờ tội lắm thay!
Biết nói gì đây với tháng ngày
Mình anh núm níu chẳng dám sai
Chăm lo mọi thứ hai con nhỏ
Chẳng nghĩ gì thêm với tháng ngày.

DH, Trà Vinh,  9/10/2016