Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2017 18:51, số lượt xem: 31

Con thấy nhớ một thời xa xưa ấy
Lối đến trường mưa xối xả như tuôn
Thầy thấy con tầm tả dưới mưa buồn
Nhanh bước vội gấp che chung tà áo.

Hồi tưởng lại chuyện một mùa giông bão
Lối đến trường thầy vẫn đợi đi chung
Nay tháng mười mưa gió thổi bão bùng
Con nhớ mãi lắm thầy ơi! … xưa ấy.

Đã lâu lắm con chưa về quê thăm lại
Nhớ dáng thầy, nhớ xóm nhỏ đơn côi
Nay biết tin thầy đã mất đi rồi
Mùa mưa bão thầy nằm … ai đắp áo?

TX Phước Long, 6/10/2016