Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2017 18:40, số lượt xem: 29

Văn bản thì viết chẳng xong
Chữ viết thì giống cua còng bò đêm
Nhiều khi báo cáo liên miên
Bảo cô thư kí đánh liền báo sang.

Xem xoi từng tí từng hàng
Nào là dấu hỏi… chỗ này dấu ngang …
Phê bình trước mặt bá quan
Làm cô thư kí nóng rang trong mình.

Để ông ông viết thấy cười
Vòng vo tam quốc không người nào xem
Ai viết thì cũng miệng bèm
Câu văn còn thiếu chèm chèm miệng chê

Có hôm tôi thử viết sê
Ông đâu có biết kí bê báo về
Chỉ xem mấy nhỏ lê thê
Chớ còn số liệu lướt lê chẳng nhìn.

DH, Trà Vinh, 8/10/2016