Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 18:53, số lượt xem: 42

Gom hoa nắng kết thành khăn trắng
Xếp làn mây thành chiếc cổ quan
Liệm xác tình tôi vào cổ ái
Đem chôn cất giấu tận mây ngàn.

Cho tình ấm lại bên mây nắng
Để trái tim tôi mất hẳn nàng
Mộng ảo xa lìa chia thể xác
Đâu còn vướng bận mối tình tan.

TX Phước Long,5/10/2016