Mấy gian nhà nát lọt xuân quang
Thẹn lắm dung nhan chẳng rỡ ràng
Ta điếc, chim còn cho giọng hót
Ta buồn, hoa lại nở muôn hương
Mặt trời lưng núi bừng hơi ấm
Xúc xắc vòng vèo lãng vết thương
Bệnh tận tim gan chừng cũng hết
Chúa xuân ban thuốc đến trăm phương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)