系樂府其六-貧婦詞

誰知苦貧夫,
家有愁怨妻。
請君聽其詞,
能不為酸淒。
所憐抱中兒,
不如山下麑。
空念庭前地,
化為人吏蹊。
出門望山澤,
回頭心復迷。
何時見府主,
長跪向之啼。

 

Hệ nhạc phủ kỳ 6 - Bần phụ từ

Thuỳ tri khổ bần phu,
Gia hữu sầu oán thê.
Thỉnh quân thính kỳ từ,
Năng bất vị toan tê.
Sở liên bão trung nhi,
Bất như sơn hạ nghê.
Không niệm đình tiền địa,
Hoá vi nhân lại khê.
Xuất môn vọng sơn trạch,
Hồi đầu tâm phục mê.
Hà thời kiến phủ chủ,
Trường quỵ hướng chi đề.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tương Như

Khổ người nghèo, ai biết ?
Vợ nhà sầu oán luôn.
Ngài hãy nghe chị nói,
Lòng sẽ thấy đau buồn:
"Ôi! đứa bé ẵm ngửa,
Không bằng chú nai con.
Miếng đất vườn nhà ở,
Bọn lại giẫm đến mòn.
Ra cổng trông đầm núi,
Ngoảnh mặt như mất hồn.
Bao giờ gặp quan phủ,
Quỳ xuống kể nguồn cơn!"

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ai biết được chồng nghèo nỗi khổ
Khi trong nhà vợ cứ oán than
Xin ông nghe kể nguồn cơn
Khó mà không thấy tủi hờn, đắng cay
Ôm trong lòng con thơ còn ẵm
Bà than không bằng những hươu non
Trước nhà có mảnh đất con
Bà than nha lại đi mòn dấu chân
Ra cửa ngóng trông đầm gần núi
Vừa quay đầu lại thấy hồn mê
Bao giờ quan phủ ghé về
Rập mình phục lạy tỉ tê tâu trình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời