Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/12/2017 19:59, số lượt xem: 70

Tôi đến sớm, hay là quá muộn
Mà sao chẳng thấy ánh trăng thâu
Sao còn đấy chứ? Xin cho mượn
Soi thử hồn tôi tan biến đâu.!.