34.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/04/2017 10:41, số lượt xem: 168

Chiều nghiêng đầu phố cây sấu già
Thầm thì trong lá tiếc tuổi qua
Nắng lay hanh vàng ráng hồng rơi
Tiếng rao chạm phải mái ngói buồn
Ai mua duyên hờ em bán cho
Mấy lửa yêu đương mấy chuyến đò
Nhẹ nhàng bước thầm nhịp hương đưa
Đông đi xuân đến đã mấy mùa
Bên song liễu rủ nhạt nhoà son
Bờ vai gầy guộc đời quá mõi
Cỏi ấy đi về bỗng thinh không
Mênh mông hồn đọng bờ môi đó
Gió cuốn theo chiều chẳng hoàng hôn.

Ngày 21/04/2017
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai