Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 13/02/2018 05:51, số lượt xem: 63

Người thời son trẻ thường mê tết
Ta nay già quá tết hết mê
Lê thê mưa phùn gió bấc thổi
Chổng nồi hết gạo tiền thì không...

Ngày 13/02/2018
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai