Ôi tiếng chim lợn nghe rợn thay
Nó kêu nó rít năm canh chày
Non Thái ngửa nghiêng mờ bóng ác
Đất bằng sóng cuộn đen sắc mây
Hồng nhạn kêu thương núp rừng rú
Sói chồn nghêng ngáo khắp đó đây
Ngoài nội trong triều ai dám nói
Ôi tiếng chim lợn nghe rợn thay

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)