Đất trời ý đẹp thật khôn lường
Muôn cảnh ăn hình bóng tịch dương
Sông nước bên hồng bên ngậm biếc
Núi non chỗ thẫm chỗ pha vàng
Chim về cánh vẫy chòm cây động
Cá lội vây châu ánh lửa loang
Lại nữa, êm êm thêm hứng thú
Rừng thông văng vẳng tiếng chuông buông

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (Quyển 1), NXB Khoa học xã hội, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)