Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ
Tạo ngày 07/10/2009 20:06 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/10/2009 03:51 bởi hongha83, số lượt xem: 919
Ngô Thì Ức (1709-1736) là danh sĩ đời Hậu Lê, hiệu là Tuyết Trai, con danh sĩ Đan Nhạc Ngô Trân, cha của Ngô Thì Sĩ và Ngô Tưởng Đạo. Sinh năm Kỷ Sửu 1709, quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông nay là xã Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ông có tài văn học, nhưng chán đường công danh, thi đỗ hương cống, thi Hội hỏng, từ ấy ở nhà vui thú đồng quê, không ra làm quan, mở trường dạy học tại quê nhà, đào tạo được nhiều nhân tài cho tổ quốc. Năm Bính Thìn 1736, ông mất, hưởng dương 27 tuổi, được phong tước Phong Trạch Bá.

Tác phẩm:
- Tuyết Trai thi tập
- Nam trình liên vịnh tập (làm khi du ngoạn huyện Đông Quan, thuộc tỉnh Thái Bình)
- Nghi vịnh thi tập