Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2013 22:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/04/2013 22:45, số lượt xem: 929

晚泊潯陽望廬山

挂席幾千里,
名山都未逢。
泊舟潯陽郭,
始見香爐峰。
嘗讀遠公傳,
永懷塵外蹤。
東林精舍近,
日暮但聞鐘。

 

Vãn bạc Tầm Dương vọng Lư sơn

Quải tịch kỷ thiên lý,
Danh sơn đô vị phùng.
Bạc châu Tầm Dương quách,
Thuỷ kiến hương lô phong.
Thường độc Viễn công truyện,
Vĩnh hoài trần ngoại tung.
Đông Lâm tinh xá cận,
Nhật mộ đãn văn chung.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Lang thang mấy vạn dặm;
Lô sơn vẫn tít mù.
Bến Tầm Dương thuyền đỗ,
Chợt thấy đỉnh Hương lô.
Từng đọc truyện Tuệ Viễn;
Hoài mộ gót phiêu du.
Chùa Đông Lâm gần đó;
Sớm tối nghe chuông đưa

Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giương buồm đi đã vài ngàn dặm
Núi lừng danh vẫn chẳng thấy đâu
Tầm Dương bến ghé thuyền vào
Thoạt đầu nhìn được ngọn đầu Hương Lô
Thường đọc sách về sư Huệ Viễn
Vẫn nhớ hoài câu chuyện thoát trần
Chùa Đông Lâm hẳn cũng gần
Vì khi chiều xuống chuông ngân vọng về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vạn dặm cánh buồm giương
Núi đẹp vẫn chưa đến
Thuyền đậu bến Tầm Dương
Vừa thấy Hương Lô ngọn
Thường đọc chuyện Viễn công
Hành tung thoát tục nhớ
Đồng Lâm xá gần đó
Chiều xuống vẳng hồi chuông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời