Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ
Tạo ngày 17/07/2017 09:34 bởi hongha83, số lượt xem: 152
Liên Ẩn 莲隐 (?-?) không rõ năm sinh năm mất và hành trạng, sống dưới thời nhà Thanh. Tác phẩm có trong Liên Hoa thế giới thi 蓮華世界詩 do Vân Thê và Diệu Ý đời Minh biên soạn.