賞牡丹

庭前芍葯妖無格,
池上芙蕖凈少情。
惟有牡丹真國色,
花開時節動京城。

 

Thưởng mẫu đơn

Đình tiền thược dược yêu vô cách,
Trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình.
Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc,
Hoa khai thời tiết động kinh thành.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngoài sân thược dược đẹp riêng mình,
Sen trước ao tranh một chút tình.
Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc,
Nở hoa chính lúc rộn kinh thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trước sân thược dược đẹp chẳng tinh
Trên ao sen lặng thiếu chút tình
Chỉ có mẫu đơn là quốc sắc
Hoa nở đúng thời rộn đế kinh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Trương Việt Linh

Ngoài sân thược dược vẻ riêng
Trên ao sen thắm chút tình cho ai
Mẫu đơn sắc nước hương trời
Kinh thành trở tiết chính hồi nở hoa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trước sân thược dược đẹp không dáng
Sen nở trên ao thảy kém tình
Chỉ có mẫu đơn chân quốc sắc
Mỗi khi hoa nở rộn kinh thành

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời