湘中紀行-斑竹岩

蒼梧在何處,
斑竹自成林。
點點留殘淚,
枝枝寄此心。
寒山響易滿,
秋水影偏深。
欲覓樵人路,
蒙籠不可尋。

 

Tương trung kỷ hành - Ban trúc nham

Thương Ngô tại hà xứ,
Ban trúc tự thành lâm.
Điểm điểm lưu tàn lệ,
Chi chi ký thử tâm.
Hàn sơn hưởng dị mãn,
Thu thuỷ ảnh thiên thâm.
Dục mịch tiều nhân lộ,
Mông lung bất khả tầm.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thương Ngô ở tại xứ nào
Mà đây trúc đốm mọc cao thành rừng
Thân còn ngấn lệ rưng rưng
Cành xanh như đã gửi chừng lòng ai
Núi hoang lạnh, vọng tiếng dài
Nước thu đảo bóng trúc cài nghiêng nghiêng
Tiều phu, dấu lấp mọi miền
Mông lung bóng phủ triền miên khó tìm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Đâu chốn Thương Ngô ấy
Trúc vân tự mọc tràn
Cành cành lòng nhắn gửi
Lấm tấm lệ rơi tàn
Núi lạnh lời vang mãi
Dòng thu bóng chếch ngàn
Tìm xem đường nhặt củi
Mờ mịt hỏi ai sang?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thương Ngô nào xứ sở ?
Trúc đóm thành rừng thâm.
Lấm tấm in hằn lệ,
Cành cành khắc gủi tâm.
Nước thu chao đảo ảnh,
Núi lạnh vọng vang âm.
Muốn kiếm đường đi củi,
Mông lung chẳng thể tầm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời