Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ
Tạo ngày 09/07/2005 02:43 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/07/2005 02:49 bởi Vanachi, số lượt xem: 1175
Lưu Quá 劉過 (1154-1206) tự Cải Chi, hiệu Long Châu Đạo Nhân, là một từ nhân hào phóng, và cũng là một từ nhân ái quốc, cực lực chủ trương bắc phạt, ông có tập Long Châu từ lưu lại hậu thế. Từ của ông không hạn chế trong từ luật nên rất tự nhiên bàng bạc.