Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ
Tạo ngày 21/08/2014 15:17 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 614
Lưu Phổ 劉溥 tự Nguyên Bác 原博 (có nơi chép 元博), hiện Thảo Song 草窗, là một y sĩ đời Minh, sống khoảng trước sau năm 1436, người Trường Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Cha của ông Lưu Quan 劉觀 là ngự y trong Thái y viện.