Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống)
4 bài thơ
Tạo ngày 10/01/2008 15:21 bởi Vanachi, số lượt xem: 1204
Lý Trọng Nguyên 李重元 sống khoảng năm 1122 đời Tống Huy Tông, thân thế không rõ. Bốn bài từ "Ức vương tôn" còn lại của ông đều là giai tác.