Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
5 bài thơ
Tạo ngày 07/10/2010 20:11 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/10/2010 05:55 bởi Vanachi, số lượt xem: 1139
Lý Thạch 李石 (1108-1181) tự Tri Kỷ 知幾, hiệu Phương Chu 方舟, quê ở Bàn Thạch, Tư Châu, đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hưng thứ 21, được cử làm Thái học. Năm thứ 29 được Triệu Quỳ tiến cử, Lý Thạch nhậm chức Thái học bác sĩ, sau làm đến chức phán quan ở Thành Đô. Tác phẩm có "Tống sử dực" 宋史翼, "Phương Chu thi dư" 方舟詩餘.