Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Kim)
1 bài thơ
Tạo ngày 01/08/2014 07:21 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 412
Lý Sơn Tiết 李山節, thi nhân đời Tống.