Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:40, số lượt xem: 4308

對酒憶賀監其一

四明有狂客,
風流賀季真。
長安一相見,
呼我謫仙人。
昔好杯中物,
翻為松下塵。
金龜換酒處,
卻憶淚沾巾。

 

Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 1

Tứ Minh hữu cuồng khách,
Phong lưu Hạ Quý Chân.
Trường An nhất tương kiến,
Hô ngã trích tiên nhân.
Tích hảo bôi trung vật,
Phiên vi tùng hạ trần.
Kim Quy hoán tửu xứ,
Khước ức lệ triêm cân.

 


(Năm 747)

Hạ Giám tức Hạ Tri Chương, tự Quý Chân, vì làm tân khách của thái tử, chức bí thư giám, nên được gọi là Hạ Giám.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @

Tứ Minh một khách rất cuồng
Quý Chân họ Hạ gia môn anh hào
Trường An gặp mặt lần đầu
Kêu mình là trích tiên ôi thân tình
Nhớ xưa rượu trĩu chén xinh
Giờ tan thành bụi quẩn quanh đám tùng
Kim Quy đổi rượu bao lần
Nay nghe nước mắt ướt dần khăn tay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tứ Minh có khách gở,
Phong lưu Hạ Qúi Chân.
Trường An lần mới gặp,
Gọi mỗ tiên đày trần.
Nghĩ trước từng đầy cốc,
Dưới thông phủi bụi vần.
Kim Qui nơi đổi rượu,
Nhớ sao lệ đẫm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tứ Minh có khách gở,
Phong lưu Hạ Qúi Chân.
Trường An lần mới gặp,
Gọi mỗ tiên đày trần.
Nghĩ trước từng đầy cốc,
Dưới thông phủi bụi vần.
Kim Qui nơi đổi rượu,
Nhớ sao lệ đẫm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tứ Minh có khách gàn,
Hạ Quí Chân người sang.
Gặp gỡ Trường An trước,
Khen mình Tiên xuống phàm !
Xưa cùng vui cạn chén,
Giờ chỉ bụi xoay quần !
Chỗ rượu Kim Qui đổi,
Nhớ sao lệ ướt khăn !!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương việt linh

Tứ Minh có cuồng khách
Hạ Quí Chân phong lưu
Trường An một lần gặp
Gọi mỗ chính tiên đày
Trước từng tràn chén rượu
Dưới tùng phất bụi bay
Chốn Kim Qui đổi rượu
Nhớ ai lệ rơi đầy

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời