Mái chèo gác bãi cát khô,
Nhìn lên xóm trước, bóng mờ bên sông.
Chập chờn như có, như không,
Nhà đâu mấy mái lẩm trong khói chiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.