Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:24, số lượt xem: 749

舟中詠懷

滿眼青山又綠波,
遙遙萬里赴京華。
已堪斥鷃槍枋足,
豈謂烏公以禮羅。
今日聖朝真有道?
此生浪跡豈無家?
青春作伴還鄉好,
所得於天亦已多。

 

Chu trung vịnh hoài

Mãn nhãn thanh xuân hựu lục ba,
Dao dao vạn lý phó kinh hoa.
Dĩ kham xích án thương phương túc,
Khởi vị Ô Công dĩ lễ la!
Kim nhật thánh triều chân hữu đạo?
Thử sinh lãng tích khởi vô gia?
Thanh xuân tác bạn hoàn hương hảo.
Sở đắc ư thiên diệc dĩ đa!

 

Dịch nghĩa

Đầy trước mắt cảnh non xanh, nước biếc,
Từ xa xôi muôn dặm đi tới kinh đô.
Phận chim xích án, bay lên được ngọn cây phương là đủ,
Đâu như việc Ô Công, dùng lễ làm lưới bắt người.
Ngày nay thánh triều nếu thật có đạo,
Sao kiếp này đi lang thang, không nơi nương tựa?
Tuổi thanh xuân đã làm bạn cùng quê hương, thế là tốt,
Trời ban phúc cho ta cũng đã nhiều rồi.

 


Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977