Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống)
3 bài thơ
Tạo ngày 22/03/2007 19:06 bởi Vanachi, số lượt xem: 1307
Lã Bản Trung 呂本中 (1084-1145), nguyên tên là Đại Trung 大中, tự là Cư Nhân 居仁, hiệu là Tử Vi 紫微, người đời gọi là "Đông Lai tiên sinh" quê ở Thọ Châu (nay thuộc Huyện Thọ, tỉnh An Huy). Ông làm quan tại triều dưới thời Tĩnh Khang, Thiệu Hưng (Nam Tống); vì tán thành chủ trương chống Kim, chỉnh đốn triều cương nên bị Tần Cối cách chức.

Tác phẩm có "Đông Lai tập", "Tử Vi thi thoại". Từ của ông hiện còn 27 bài.