Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ
Tạo ngày 08/06/2009 01:51 bởi hongha83, số lượt xem: 919
Hồ Lệnh Năng 胡令能, sống vào khoảng niên hiệu Trinh Nguyên, Nguyên Hoà. Là thi nhân, ẩn giả ở Phủ Điền 莆田. Người đời thường gọi là Hồ Đinh Giảo 胡釘鉸. Trong "Toàn Đường thi" thơ ông hiện còn 4 bài.