Bốn mùa không ngơi nghỉ,
Năm đi năm lại về.
Vạn vật đều thay đổi,
Trời cao chẳng biến suy.
Đông sáng tây lại tối,
Hoa rụng lại hoa tươi.
Chỉ khách chơi chín suối,
Mờ mịt chẳng ai về.

Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)