Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 10/02/2018 09:23, số lượt xem: 38

Giả chàng quân tử người ơi
Thì ra mạt hạng hại đời của em.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018