今年世界為和平 
此語長官說眾生 
航艦美俄歸舊据 
交商歐亞起新情
中東戰事何時晚 
国际石油價未平 
聽說一止戈作武 
金雞報曉早聞鳴 


Kim kê báo hiểu

Kim niên thế giới vị hoà bình
Thử ngữ Trưởng Quan thuyết chúng sinh
Hàng hạm Mỹ Nga quy cựu cứ
Giao thương Âu Á khởi tân tình
Trung Đông chiến sự hà thời vãn
Quốc tế thạch du giá vị bình
Thính thuyết nhất chỉ qua tác vũ
Kim kê báo hiểu tảo văn minh.


Gà vàng báo sáng

Năm nay 2017, Năm Gà, thế giới vì hoà bình
Người đứng đầu Liên hợp quốc đã nói lời này
Tàu sân bay của Mỹ Nga đã rút về căn cứ cũ
Việc giao lưu thương mại ở châu Âu, châu Á bắt đầu tình hình mới
Chiến sự ở Trung Đông bao giờ thì hết
Giá dầu mỏ thế giới vẫn chưa ổn định
Từng nghe người mạnh là người biết dừng chiến tranh.
Sớm nghe tiếng gà vàng gáy báo trời sáng.

1-2017

Theo nghĩa chiết tự chữ Hán: chữ Vũ 武 (sức mạnh) cấu tạo gồm chữ Nhất 一(một), chữ Chỉ 止(dừng) và chữ Qua 戈(chiến tranh).