Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/01/2017 09:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Fragiles Iris-Trần Đông Phong vào 11/01/2017 11:24, số lượt xem: 119

今年世界為和平 
此語長官說眾生 
航艦美俄歸舊据 
交商歐亞起新情
中東戰事何時晚 
石油買賣未安平 
曾聞一止戈成武 
必見金雞報曉鳴 


Kim kê báo hiểu

Kim niên thế giới vị hoà bình
Thử ngữ Trưởng Quan thuyết chúng sinh
Hàng hạm Mỹ Nga quy cựu cứ
Giao thương Âu Á khởi tân tình
Trung Đông chiến sự hà thời vãn
Thạch dầu mãi mại vị an bình
Tằng văn nhất chỉ qua thành vũ
Tất kiến kim kê báo hiểu minh.


Gà vàng báo sáng

Năm nay 2017, Năm Gà, thế giới vì hoà bình
Người đứng đầu Liên hợp quốc đã nói lời này
Tàu sân bay của Mỹ Nga đã rút về căn cứ cũ
Việc giao lưu thương mại ở châu Âu, châu Á bắt đầu tình hình mới
Chiến sự ở Trung Đông bao giờ thì hết
Việc mua bán dầu mỏ vẫn chưa yên ổn
Từng nghe người mạnh là người biết dừng chiến tranh.
Lúc đó sẽ thấy gà vàng gáy báo hiệu trời sáng.

1-2017

Theo nghĩa chiết tự chữ Hán: chữ Vũ 武 (sức mạnh) cấu tạo gồm chữ Nhất 一(một), chữ Chỉ 止(dừng) và chữ Qua 戈(chiến tranh).