今年世界為和平 
此語長官說眾生 
航艦美俄歸舊据 
交商歐亞起新情
中東戰事何時晚 
石油買賣未安平 
曾聞一止戈成武 
必見金雞報曉鳴 


Kim kê báo hiểu

Kim niên thế giới vị hoà bình
Thử ngữ Trưởng Quan thuyết chúng sinh
Hàng hạm Mỹ Nga quy cựu cứ
Giao thương Âu Á khởi tân tình
Trung Đông chiến sự hà thời vãn
Thạch dầu mãi mại vị an bình
Tằng văn nhất chỉ qua thành vũ
Tất kiến kim kê báo hiểu minh.


Gà vàng báo sáng

Năm nay 2017, Năm Gà, thế giới vì hoà bình
Người đứng đầu Liên hợp quốc đã nói lời này
Tàu sân bay của Mỹ Nga đã rút về căn cứ cũ
Việc giao lưu thương mại ở châu Âu, châu Á bắt đầu tình hình mới
Chiến sự ở Trung Đông bao giờ thì hết
Việc mua bán dầu mỏ vẫn chưa yên ổn
Từng nghe người mạnh là người biết dừng chiến tranh.
Lúc đó sẽ thấy gà vàng gáy báo hiệu trời sáng.

1-2017

Theo nghĩa chiết tự chữ Hán: chữ Vũ 武 (sức mạnh) cấu tạo gồm chữ Nhất 一(một), chữ Chỉ 止(dừng) và chữ Qua 戈(chiến tranh).