Cam on ban Va na chi nhiều nhiều vì làm phiền bạn hơi quá. Bạn mất thêm nhiều thời gian cho tôi. Tôi nghĩ đây là "đợt khủng bố "cuối cùng!  Tôi đang muốn sửa một số lỗi sai từ, chính tả, nhưng dùng iPad không sửa được, nên mong bạn đọc thông cảm. Chào bạn nhé!