Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2017 17:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi DTNg vào 21/03/2017 08:34, số lượt xem: 104

Một cậu bé đi lùng mua Thượng đế
Rã chân chùn tay nắm một đô la
May gặp già gạn hỏi mới nhìn ra
Em côi cút dựa tình thương người chú

Lại vừa nạn nằm trong phòng cấp cứu
Bác sĩ buồn: chỉ thượng đế cứu thôi!
Già đưa liền thuốc Thượng đế cháu ơi!
Bé cảm tạ vội về cho chú uống

Hôm sau bỗng nhóm giáo sư lừng tiếng
Đến bên giường hội chẩn chữa trị ngay
Chỉ thời gian chú tươi tình mặt mày
Được ra viện nhưng chợt sầm mặt lại

Giấy thanh toán một trăm ngàn tai hại
Đến trước quầy họ bảo có già kia
Dấu tính danh trả hết....ông cứ về
Nghe cháu kể chú ôm chầm bật nấc

Cháu thơ dại động nhân từ thức giấc
Ông già kia..... lòng Thượng đế cháu à!...