Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ
Tạo ngày 10/08/2014 23:14 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 594
Chu Đức 周德 (1354-1402) tự Thị Tu 是修, người trấn Loa Khê, Giang Tây, có nhiều sáng tác, như "Thi phổ" 詩譜, "Luận ngữ loại biên" 論語類編.