Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 03/04/2009 23:26, số lượt xem: 817

赴西川途經虢縣作

亞夫重過柳營門,
路指岷峨隔暮雲。
紅額少年遮道拜,
殷勤認得舊將軍。

 

Phó Tây Xuyên, đồ kinh Quắc huyện tác

Á Phu trùng quá Liễu doanh môn,
Lộ chỉ Dân, Nga cách mộ vân.
Hồng ngạch thiếu niên già đạo bái,
Ân cần nhận đắc cựu tướng quân.

 


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Tế Liễu quay về tướng Á Phu,
Dân, Nga thẳng trỏ cách mây mù.
Thiếu niên khăn đỏ đầy đường đón,
Nhìn nhận tỏ tường vẫn tướng xưa.

Nguồn: Kiến Văn Tiểu Lục, mục 4 "Thiên chương" (Văn thơ, Từ lệnh) trong "Lê Quý Đôn toàn tập", tập II, trang 186, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua Á Phu trại xưa đất Liễu
Tới Dân, Nga cách nẻo mây chiều
Thiếu niên đỏ trán bái chào
Nhận ra vị tướng năm nào qua đây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời