Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 26/11/2013 05:49 bởi Vanachi, số lượt xem: 1392
Cảnh Vân thiền sư 景雲禪師 là một thi tăng đất Giang Nam, năm sinh và mất không rõ, sống khoảng năm Thiên Bảo (742-756) đời Đường. Ông chú tâm vào thư pháp, nhất là trường thảo thư. "Toàn Đường thi" còn chép 3 bài thơ của ông.