Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ
Tạo ngày 26/08/2014 03:41 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 476
Cát Nhất Long 葛一龍 (1567-1640) tự Chấn Phù 震甫, thi nhân đời Minh, người Tô Châu, Nam Trực Lệ. Ông hiếu ngâm vịnh, thích giao du, cùng danh sĩ bốn phương lập ra Tần Hoài thi xã. Các tác phẩm của ông rất nhiều và phong phú về thể loại.