Trong nắng xuân về cảnh đẹp sao
Nửa năm xa cách chốn tiêu dao
Ráng mây trên biển chia ngày tháng
Cây cối bên sông xuân ngọt ngào
Ngóng chốn đế đô qua rặng núi
Rót thêm ly rượu để tiêu sầu
Mừng mong mưa xuống cho thêm nước
Hoan Diễn đông qua khô đã lâu

Nguồn: Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)