Trang hoàng mở cửa đón xuân khôi
Nêu dựng đầu nhà đã rắc vôi
Dưới đất khí sinh chồi nảy lộc
Trên trời cơ hóa tháng năm trôi
Vui chơi phút chốc quên vất vả
Thư thái ngày xuân một chút thôi
Nghĩ đến dân lành còn đói kém
Ngậm ngùi nâng chén trước mâm sôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)