140 bài thơ
Tạo ngày 17/03/2007 15:23 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 24/02/2011 20:34 bởi karizebato, số lượt xem: 17794
 1. Anh đi về giữa
 2. Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
 3. Anh về Bình Dương
 4. Áo xanh
 5. Đá lạnh
 6. Đứng lại
 7. Đổ quán
 8. Đi tìm
  1
 9. Bây giờ (I)
 10. Bên miền
 11. Bỏ hai chân
 12. Bờ lúa
 13. Bờ mây
 14. Bờ nước cũ
 15. Bờ trần gian
 16. Bờ xuân
 17. Bữa hôm nay
 18. Bữa nay
 19. Bữa trước
 20. Biểu tượng
 21. Buổi hội
 22. Ca dao (I)
 23. Cỏ
 24. Cỏ hoa hồn du mục
 25. Chào Nguyên Xuân
 26. Chào thu Lục Tỉnh
 27. Chỗ này
 28. Chiêm bao
 29. Chiều
 30. Chiều hôm phố thị
 31. Em đi về giữa
 32. Em quên
 33. Em về
 34. Gái buồn
 35. Giã từ Đà Lạt
 36. Giòng sông
 37. Giòng sông trắng
 38. Gió bão Tây Nam
 39. Hang rừng
 40. Hôm qua mộng
 41. Hận
 42. Hẹn ước
 43. Hiện thể
 44. Hoàng hậu
 45. Hư vô và vĩnh viễn
 46. Hương bay suối cũ
 47. Hươu
 48. Judith
 49. Kỷ niệm
 50. Kể chuyện
 51. Khép mắt
 52. Không đề (I)
 53. Không đề (II)
 54. Không đề (III)
 55. Không đủ gọi
 56. Không bờ
 57. Không nói nữa
 58. Kim Trọng tại sao
 59. Lá thổi như bay
 60. Lời Hàn Mặc Tử
 61. Lời xuân
 62. Ly tao (I)
 63. Ly tao (II)
 64. Ly tao (III)
 65. Mai sau em về
 66. Màu thanh thiên mở
 67. Màu trời đó
 68. Màu xuân
 69. Mái hiên
 70. Mùa phượng cũ
 71. Mắt buồn
  5
 72. Mở cây cối
 73. Mở hai hàng cỏ
 74. Mở về phương ấy
 75. Mọc cỏ
 76. Một buổi trưa (I)
 77. Một buổi trưa (II)
 78. Miền Nam
 79. Nausicaa
 80. Nắng buồn
 81. Nỗi lòng Tô Vũ
 82. Ngủ dài
 83. Ngủ yên
 84. Nghe
 85. Ngoài trung
 86. Nguyễn Huệ
 87. Người đi đâu
 88. Người điên
 89. Người hải nội
 90. Người hải ngoại
 91. Người về
 92. Người xuống
 93. Người xưa
 94. Nhan sắc hôm nay
 95. Nhìn cổ lục - Dương Giao Tiên
 96. Nhìn cổ lục - Kim Trọng
 97. Nhìn cổ lục - Thuý Kiều
 98. Nhỏ dại
 99. Những nhành mai
 100. Nhe răng
 101. Phụng Hiến
  1
 102. Phượng
 103. Phương Hà
 104. Phương Tây
 105. Ruộng Bình Dương
 106. Sóng
 107. Sầu ca si
 108. Sầu Lục Tỉnh
 109. Sẽ đi
 110. Tàn nhân
 111. Tóc bạc thưa rằng
 112. Tặng bạn
 113. Từ kỷ niệm đầu
 114. Thế kỷ
 115. Thiếu nữ
 116. Thiếu phụ trở về
 117. Thu mỏng
 118. Thư xuân
 119. Thưa
 120. Thưa em Sài Gòn
 121. Tiếng nói
 122. Tiếng vọng
 123. Trò chuyện
 124. Trở lại
 125. Trời bữa đó
 126. Trời Nam Việt
 127. Trong vườn
 128. Tuổi trẻ
 129. Tượng số
 130. Tượng số hai
 131. Tượng số thiên nhiên
 132. Và màu xuân đó
 133. Vì bữa đó
 134. Về buôn bán
 135. Về giữa ngọ
 136. Vỗ về
 137. Xuân Bình Dương
 138. Xuân thôn nữ
 139. Xuân Thu Trang Phượng
 140. Xuân xanh