Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ:
4 bài trả lời: 4 bản dịch
4 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2008 11:13, số lượt xem: 1621

追悼真空禪師

行高朝野振清風,
錫拄如雲暮習龍。
仁宇忽驚崩惠棟,
道林常嘆偃冥松。
墳縈碧草添新塔,
水蘸青山認舊容。
寂寂禪關誰更叩?
經過愁聽暮天鐘。

 

Truy điệu Chân Không thiền sư

Hạnh cao triều dã chấn thanh phong,
Tích trụ như vân mộ tập long.
Nhân vũ hốt kinh băng tuệ đống,
Đạo lâm trường thán yển minh tùng.
Phần oanh bích thảo thiêm tân tháp,
Thuỷ trám thanh sơn nhận cựu dung.
Tịch tịch thiền quan thuỳ cánh khấu?
Kinh qua sầu thính mộ thiên chung.

 


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoà thượng Thanh Từ

Trong triều, ngoài nội kính gia phong,
Chống gậy, đường mây quyện bóng rồng.
Cửa từ chợt hoảng rường cột đổ,
Rừng đạo bùi ngùi cội thông long.
Cỏ biếc quanh mồ thêm tháp mới,
Non xanh nước thắm gởi thân trong.
Vắng vẻ cửa thiền ai đến gõ,
Văng vẳng chuông chiều nát cõi lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thăng

Tiếng lừng ngoài nội với trong triều,
Môn đệ rồng mây quấn quít theo.
Thương xót nhà nhân cây cột đổ,
Ngậm ngùi vườn đạo gốc tùng xiêu.
Non xanh tưởng thấy chân dung cũ,
Tháp mới bên mồ cỏ biếc leo.
Vắng vẻ cửa Thiền ai kẻ gõ,
Qua đây buồn lắng tiếng chuông chiều.

Nguồn: http://lib.agu.edu.vn/gsd...H5650780e88c2e7884b76.2.3
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Vang dậy xa gần phẩm hạnh trong,
Mây sum tích trượng muốn theo rồng.
Bàng hoàng cửa phật nơi xà cái,
Ngao ngán rừng thiền đổ gốc thông.
Cỏ biếc mây quanh thêm mộ tháp,
Non xanh nước quấn nhớ hình dung.
Cửa chùa vắng vẻ nào ai biết?
Chiều đến nghe chuông luống chạnh lòng.

Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, quyển IV, mục Thiên chương (văn thơ, từ lệnh), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Hạnh cao mọi nẻo đưa gió mát
Gậy cầm như rồng cuốn chiều mây
Đền Nhân kinh hoàng nóc tuệ đổ
Rừng Đạo than hoài tùng khô cây
Quanh mộ cỏ xanh thêm tháp mới
Nước ven núi biếc đón bạn xưa
Tịch mịch cửa thiền canh ai điểm
Chuông vẳng trời chiều nghe sầu đưa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời