Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ
Tạo ngày 17/03/2007 18:49 bởi Vanachi, số lượt xem: 1427
Đinh Tiên Chi 丁仙芝, người Khúc A 曲阿, Nhậm Châu 潤州, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 13 (819) đời Đường Hiến Tông (Lý Thuần).