Kim Lăng tài tử chẳng ta
Xa nhà gặp bạn như là người thân
Thơ như Tử Mỹ siêu phàm
Dáng cao sang tựa Hy Văn Tống triều
Ngàn năm điều lạ bấy nhiêu
Mày chau chẳng tiếc mến yêu bạn hiền
Nhớ nhung cách trở đôi miền
Thơ văn xao động hàn huyên chuyện đời