Kẻ sĩ đi buôn tiếng nhạt mờ
Cũng đành cười nói đến Đào Chu
Hoặc thân với mấy người giàu có
Hay bạn cùng dăm đứa học trò
Tiếp đón tháng ngày bao quý khách
Lọc sàng cốt cách những vần thơ
Bụi trần muốn được làm khanh tướng
Gặp hội rồng mây thoả chí to