Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ
Tạo ngày 15/10/2008 21:32 bởi hongha83, số lượt xem: 1775
Thiền sư Thích Đức Tường 釋德祥 là vị tăng đời Minh, không rõ năm sinh năm mất, tự Lân Châu, hiệu Chỉ Am, quê Tiền Đường. Đời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương niên hiệu Hồng Vũ, ông làm trụ trì chùa Kính Sơn. Khi Minh Thái Tổ triệu ông về kinh, Thích Đức Tường đã làm bài "Hạ nhật tây viên" và chưa kịp giãi bày đã bị Minh Thái Tổ đem đi chém đầu vì cho rằng bài thơ đã châm biếm nhà vua.

Nguồn: Thơ văn cổ Trung Hoa mảnh đất quen mà lạ/ Nguyễn Khắc Phi bs/ NXB Giáo Dục, 1999.