Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ
Tạo ngày 02/08/2008 07:42 bởi Vanachi, số lượt xem: 2672
Đỗ Tử Vi 杜子微 hiệu Tồn Trai, chưa rõ sinh và năm nào, quê quán ở đâu. Ông từng làm quan vào đời  Trần, tới chức Trung thư lệnh.

Tác phẩm hiện còn 2 bài thơ chép trong "Toàn Việt thi lục".