31 bài thơ
Tạo ngày 09/01/2017 08:24 bởi Vanachi, số lượt xem: 83
Thơ trong tập Vạn kiếp tình (NXB Hội nhà văn, 2010).