Thiên triều chân đặt thảy xuân sinh
Nay mới được xem cảnh Thái Bình
Chợ Hán bờ trên vui tấp nập
Thành Kim nhánh dưới uốn bao quanh
Chính hay xưa đẹp Giang bồi đắp
Trị tốt nay xưng Mã đúng danh
Cảnh ấy đợi người chung góp đẹp
Quẩn quanh ngắm mãi thú bao tình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)